Takimpregnering

Vi hjälper dig att impregnerna ditt tak!

Takimpregnering / Anti-alg

Impregnering/Anti-alg behandling är ett effektivt sett att underhålla fastigheten från påväxt så som alger, mossa, svamp och lav som lätt börjar växa på ytan när den är fuktig. Behandling som vi gör hjälper till att hålla ytan fri från påväxt och beläggningar som frodas i ett fuktigt klimat. Iso A-clean är ett medlet som vi använder och är väldigt effektivt med långverkande effekter som sträcker sig upp till ca 3 år. Själva bearbetningsprocessen tar upp till ca 6 månader för påväxten att successivt försvinna. Underhåll ditt tak med en kemisk impregnering och undvik frostsprängningar i betongpannorna. Hur mår ditt tak egentligen? Trots att taket är den viktigaste beståndsdelen på ett hus är det många som glömmer bort det till förmån för andra åtgärder. Det är emellertid viktigt att se över hur det mår med jämna mellanrum. Finns det till exempel påväxt av mossa och alger på det? Då är det något som behöver åtgärdas för att undvika att takpannorna åldras i förtid och drabbas av fuktskador. Med en takimpregnering kan du effektivt undvika påväxt som skadar ditt tak och dessutom hålla det fritt från svampangrepp och bakterier.

Mossa på ett tak som kräver takimpregnering
Taket är i behov av takimpregnering

Metoden

När vi behandlar den utsatta ytan så gör vi det med hjälp av en lågtrycksspruta som jämt fördelar ut Iso A-clean över det utsatta området. Behandlingen läggs på i flera omgångar för att se till att medlet tränger ända ner i rötterna och pannans porer. När påväxten väl sugit åt sig så börjar processen av nedbrytningen omedelbart och man kan se en direkt skillnad när mossan ändrar färg och dör.

Därför ska du impregnera taket

Ett tak täkt med pannor av tegel eller betong kan med åren lätt få en påväxt av mossa eller alger, något som lätt syns för blotta ögat. Problemet med det är att denna växtlighet drar till sig fukt så att taket aldrig riktigt torkar upp. När vintern sedan kommer och det blir minusgrader expanderar också det vatten som finns samlat i påväxten då det blir till is. I det läget kan det bildas så kallade frostsprängningar. Det innebär att det expanderande vattnet helt enkelt spränger sönder dina takpannor så att sprickor bildas. Det kan i förlängningen sedan leda till fuktskador. En annan nackdel med påväxt på taket är att det inte ser speciellt trevligt ut. Ofta kan det ge intryck av att fastigheten är eftersatt vad gäller skötsel.

Det finns dock professionella behandlingar som gör att du kan undvika den här typen av påväxt nästan helt. Visst kan du själv ge dig upp på taket och sopa det rent, men en mer effektiv och långsiktig lösning är att låta göra en impregnering i kombination med en tvätt av taket. När pannorna behandlas med impregneringen kan inte påväxten få fäste och redan existerande påväxt dör. Den behandling vi använder oss av på Rena Tak kallas Iso A-clean och har en hållbarhet på upp till tre år.

Så går impregneringen till

Att behandla med Iso A-clean är en smidig process som håller påväxt borta i upp till tre år. Iso A-clean är dessutom effektivt mot både angrepp av svamp och bakterier eftersom den verkar desinficerande.

Själva behandlingen går till så att medlet sprutas över takpannorna med hjälp av en spruta med lågt tryck. Detta upprepas sedan flera gånger för att man ska vara riktigt säker på att medlet når ända ned i både pannornas porer och i påväxtens rötter. Du kan efter behandlingen sedan se ganska snabba resultat. De uppträder nämligen så fort påväxten sugit åt sig det behandlande medlet. Den förlorar då sin färg och dör. Själva medlet lämnar efter sig en något fet beläggning som håller påväxten borta i flera år och dessutom skyddar taket.

Kommer påväxten tillbaka?

Tyvärr finns det inget medel som kan hålla påväxt borta för alltid. Hur lång tid det tar för påväxten att synas på nytt på din fastighet beror dock på olika yttre faktorer, till exempel luftföroreningar, skugga eller om det finns träd i närheten som släpper ned blöta löv på taket. Man kan grovt räkna med att behandlingen håller mellan två till tre år. Därefter är det dags att upprepa den.

Att regelbundet impregnera sina takpannor är emellertid en bra och kostnadseffektiv åtgärd för att öka deras livslängd. Att byta ut alla pannor är som alla vet en ganska långdragen och kostsam process. Genom att arbeta förebyggande kan man skjuta på denna process med många år.

Referenser

  • All
  • Alla
  • Plåttak
  • Takbehandling
  • Takmålning
  • Taktvätt

Kontakta oss för

ett kostnadsfritt

offertförslag

Kontakt
close slider

    Kontakta oss för ett kostnadsfritt offertförslag