Fasadtvätt

Ett självklart val när ni är i behov av en fasadtvätt!

Fasadtvätt

Fasadtvätt är ett viktigt underhåll för att förebygga större nedbrytning av dess ytskikt. När alger, svamp, sot osv sugs in i fasaden så är det ett tecken på att ytan har förlorat sin motståndskraft. Alla beläggningar skyndar på nedbrytningsfasen av fasaden och risken för mögelbildning ökar nu när ytan ej längre är vattenavvisande och UV resistent.  Ett regelbundet underhåll av fasaden ska göras vart 10 år för att garantera dess hållbarhet & funktionsduglighet mot vårt klimat. Vi behandlar alla typer av fasader.

Vi tar alltid fram en lösning utifrån ditt behov för att du ska få bästa möjliga resultat. Vi skräddarsyr lösningar som gör din fasad skinande ren på ett hållbart sätt med omsorg för miljön och byggnaden.

Före fasadtvätt
Efter fasadtvätt

Metoden

När en fasad rengörs så gör vi det med hjälp av ultra rent vatten och högt tempererat vatten som är väldigt effektivt men även skonsamt mot fasaden. För att säkerställa ett gott resultat efterbehandlas även fasaden med anti alg & mögel medel som förhindrar ny påväxt. Fasaden är nu återställd och redo att målas om. Att rengöra utsidan på huset har många fördelar. Dels ger det ett estetiskt vackert intryck, men det ökar även livslängden på byggnaden. Det är dock inte särskilt enkelt eller säkert att tvätta fasaden på egen hand, om det inte gäller en mycket begränsad yta. Istället är det bättre att anlita ett proffs som kan se till att fastighetens utsida blir som ny.

Vi har kunskapen och verktygen som krävs för att få bort ingrodd smuts, alger och annat som måste avlägsnas från fastighetens utsida. Smuts fastnar på alla typer av ytor och går därför inte att undvika, men det går däremot att ta bort den på ett effektivt sätt. Levande organismer som lavar och alger måste tas död på annars kommer de växa ut igen. Vi ser till att algernas rotsystem tas bort, vilket eliminerar risken att de växer tillbaka snart igen.

Fördelar med fasadtvätt

Det finns ett stort antal fördelar med att ta bort smuts och annat från byggnadens utsida. De främsta fördelarna är:

 • Snyggt. Byggnaden blir estetiskt vacker med en ren fasad fri från smuts, alger, lavar, mögel och annat som fastnat.
 • Ökad livslängd. En ren husfasad håller längre. Genom att regelbundet rengöra den så ökar du byggnadens livslängd och funktion genom att förebygga nedbrytningen av ytskiktet. Beläggningar påskyndar nedbrytningsfasen och bör därför undvikas.
 • Energibesparande. Påväxt och beläggningar på fasaden kan binda vätska, vilket kan leda till ökade uppvärmningskostnader. Med andra ord är det bra att hålla utsidan ren, torr och fri från alger och lavar för att spara energi.
Före fasadtvätt av Renatak Syd
Efter fasadtvätt av Renatak Syd

Miljövänlig tvätt med ultrarent vatten

När du anlitar oss för att rengöra din fasad kan du försäkra dig om att den tvättas på ett miljövänligt sätt. Vår rengöringsmetod är både effektiv och miljövänlig. Genom att använda ultrarent och högt tempererat vatten tvättas ytan på ett skonsamt sätt. Ultrarent innebär att det är avmineraliserat och avjoniserat. Det krävs inga kemikalier för att rengöra ytan och den här metoden fungerar utmärkt på många olika sorters material, inklusive puts, trä och plåt. Vi efterbehandlar ytan med ett miljövänligt medel som motverkar alger och mögel för att förhindra ny påväxt.

Vanliga frågor om fasadtvätt

Hur ofta måste utsidan på fastigheten rengöras?

Hur ofta utsidan på fastigheten måste rengöras beror på en rad faktorer, men generellt rekommenderas ett regelbundet underhåll vart tionde år. Målade träfasader och vissa andra material kan behöva tvättas betydligt oftare än vart tionde år.

Vilken typ av fasad måste rengöras?

Alla fasader är i behov av regelbunden rengöring och underhåll. Vi behandlar alla typer av material, inklusive trä, tegel, betong, stål och puts.

Hur mycket kostar det?

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning för din fastighet. Vi erbjuder alltid en gratis offert. Välkommen!

En pågående fasadtvätt av Renatak Syd

Referenser

 • All
 • Alla
 • Plåttak
 • Takbehandling
 • Takmålning
 • Taktvätt

Kontakta oss för

ett kostnadsfritt

offertförslag

Kontakt
close slider

  Kontakta oss för ett kostnadsfritt offertförslag