Välkommen till RenaTak Syd

Ett självklart val när ni är i behov av en tak & fasad entreprenör

Välkommen till RenaTak Syd

Ett självklart val när ni är i behov av en
tak & fasad entreprenör

Impregnering

Impregnering/Anti-alg behandling är ett effektivt sett att underhålla fastigheten från påväxt så som alger, mossa, svamp och lav som lätt börjar växa på ytan när den är fuktig. Behandling som vi gör hjälper till att hålla ytan fri från påväxt och beläggningar som frodas i ett fuktigt klimat. Iso A-clean är ett medlet som vi använder och är väldigt effektivt med långverkande effekter som sträcker sig upp till ca 3 år. Själva bearbetningsprocessen tar upp till ca 6 månader för påväxten att successivt försvinna. Underhåll ditt tak med en kemisk impregnering och undvik frostsprängningar i betongpannorna.

Roof With Moss And Ice
start-mossa

Metoden

När vi behandlar den utsatta ytan så gör vi det med hjälp av en lågtrycksspruta som jämt fördelar ut Iso A-clean över det utsatta området. Behandlingen läggs på i flera omgångar för att se till att medlet tränger ända ner i rötterna och pannans porer. När påväxten väl sugit åt sig så börjar processen av nedbrytningen omedelbart och man kan se en direkt skillnad när mossan ändrar färg och dör.

Referenser

  • All
  • Alla
  • Plåttak
  • Takbehandling
  • Takmålning
  • Taktvätt

Kontakta oss för

ett kostnadsfritt

offertförslag

Kontakt
close slider

    Kontakta oss för ett kostnadsfritt offertförslag